Juntaledaren Min Aung Hlaing inspekterar ett vattenkraftsprojekt i norra Burma. /Foto: Myanmar Now

AFRY lämnar Burma - men kritiken kvarstår

Gemensamt uttalande, Stockholm, 28 april 2023

Efter hård kritik från människorättsorganisationer aviserar den svenska konsultjätten AFRY att de lämnar Burma. Beslutet är välkommet men kritiken mot bolagets senfärdiga agerande kvarstår. Det är nu viktigt att samarbetet avbryts omedelbart och att eventuell negativ påverkan på mänskliga rättigheter kompenseras. Det skriver Svenska Burmakommittén tillsammans med fyra andra organisationer i ett gemensamt uttalande.

Den svenska konsultjätten AFRY har varit inblandad i kontroversiella vattenkraftsprojekt i Burma i över två decennier. Trots den allvarligt försämrade situationen i landet har AFRY fortsatt att samarbeta med militärjuntan även efter militärkuppen 2021. Enligt läckta dokument som organisationen Justice For Myanmar (JFM) kommit över har AFRY erhållit motsvarande 50 miljoner kronor för arbete med två dammprojekt i norra Myanmar, direkt från ett av juntans ministerier.

– Det är anmärkningsvärt att ett av Sveriges stora börsbolag haft så pass nära samarbete med militärjuntan och inte agerar förrän nu. Jag har svårt att se hur samverkan med militärjuntan i Burma går ihop med företagets hållbarhetsambitioner, säger Kristina Jelmin, verksamhetschef på Svenska Burmakommittén.

I uttalandet ifrågasätter organisationerna hur AFRY kommit till fram slutsatsen att deras verksamhet inte inverkat negativt på de mänskliga rättigheterna i Burma. Vi uppmanar företaget att offentliggöra sina analyser och kompensera för eventuell negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna i samråd med lokala civilsamhällesorganisationer.

Du hittar uttalandet som PDF här och i sin helhet nedan.

28 April 2023

Joint statement: AFRY’s decision to leave Myanmar welcome but concerns remain

The Swedish engineering firm AFRY has announced its intention to withdraw from Myanmar, where it has been involved in controversial hydropower projects for over two decades. The undersigned organisations welcome the move to stop doing business with the military junta but remain deeply concerned about AFRY’s delayed response and failure to realise the gravity of its dealings with the Myanmar military.

AFRY’s decision to leave Myanmar comes after criticism from local and international human rights organisations. AFRY allegedly disregarded sustained opposition from communities affected by its dam projects, and continued to cooperate with and receive payments from Myanmar authorities after the military coup in 2021. According to leaked documents, obtained by Justice For Myanmar, AFRY received almost USD 5 million in consultancy fees directly from the Department of Hydropower Implementation of the junta’s electricity ministry.

AFRY’s conduct in Myanmar raises serious questions about the company’s human rights due diligence procedures. It took the company more than two years after the attempted military coup to announce its exit, and it chose to do business with the Department of Hydropower Implementation after it was illegally taken over by the Myanmar military, which stands accused of genocide, war crimes, and crimes against humanity. AFRY’s cooperation with the junta continued despite EU sanctions on the State Administration Council and junta leadership.

Now that AFRY has announced its intention to withdraw from Myanmar, we urge the company to:

  • Immediately end all technical support and cooperation with the military junta.
  • Make public its human rights due diligence in relation to its Myanmar operations, including the evidence to support its conclusion that “AFRY has not contributed to any violations of human rights.”
  • Take all measures necessary to ensure a responsible exit from Myanmar in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.
  • Investigate any negative impact on human rights that might have occurred as a result of AFRY operations in Myanmar, in close dialogue with affected local communities. All negative impact must be properly remediated.

The company’s shareholders and financiers, including several big Swedish banks, should also act to ensure that the company takes these necessary steps, which are in line with the investors’ own human rights commitments.

Signed by,

Fair Finance Guide 
Justice for Myanmar
Olof Palme International Center 
Swedish Burma Committee
Swedwatch