Kristina Jelmin ställde en fråga på Saabs årsstämma angående uppgifter om att komponenter till granatgeväret Carl Gustaf exporterats till Burma från Indien. /Foto: Svenska Burmakommittén

Kristina Jelmin på Saabs årsstämma

Kommentar, Stockholm, 18 april 2023

Vad gör Saab för att gå till botten med uppgifterna om att vapendelar till deras granatgevär Carl Gustaf har exporterats från Indien till den brutala militärjuntan i Burma? Den frågan ställde Svenska Burmakommitténs verksamhetschef Kristina Jelmin till Saabs styrelse under företagets årsstämma i Stockholm.

Som Svenska Burmakommittén tidigare rapporterat har det svensktillverkade granatgeväret Carl Gustaf från Saab använts i Burmas inbördeskrig. I oktober 2022 skrev vi till Saab och krävde att företaget skulle gå till botten med nya uppgifter som gjorde gällande att vapendelar till Carl Gustaf under de senaste åren har exporterats till Burma från Indien, där Saab har licenstillverkning av bland annat Carl Gustaf. Vi fick inga svar på de frågor vi ställde.

I februari 2023 skrev vi en gemensam debattartikel i Sydsvenskan tillsammans med Svenska Freds och den burmesiska organisationen Karen Peace Support Network där vi återigen uppmanade Saab att gå till botten uppgifterna om att vapenkomponenter sålts till Burma under rådande inbördeskrig. Vi fick inget svar på våra frågor.

I april 2023 deltog Svenska Burmakommittén på Saabs årsstämma tillsammans med representanter från Svenska Freds, som äger en aktie i bolaget. Där ställde Kristina Jelmin återigen frågan, den här gången direkt till Saabs ledning, om vad företaget gör för att gå till botten med de allvarliga uppgifterna som presenterats. Vi har fortfarande inte fått något svar.