NYHETER

Verksamhetsberättelse 2022

I Svenska Burmakommitténs verksamhetsberättelse för 2022 kan du läsa mer om vårt arbete under året och om utvecklingen i Burma.

Årsmöte 31 maj 2023

Varmt välkommen till Svenska Burmakommitténs årsmöte den 31 maj 2023. I år håller vi mötet digitalt via Zoom.

AFRY lämnar Burma men kritik kvarstår

AFRY lämnar Burma efter två decennier av kontroversiella projekt i landet. Bolaget har fått stark kritik för att ha samarbetat med juntan.

Kristina Jelmin på Saabs årsstämma

Kristina Jelmin frågade vad Saab gör för att gå till botten med uppgifterna om att delar till deras granatgevär har exporterats till Burma?

FN:s säkerhetsråd måste agera

FN:s säkerhetsråd måste vidta konkreta åtgärder mot Burmas militärjunta. Ekonomiska sanktioner och ett globalt vapenembargo måste införas.