U Wirathu, en av de nationalistiska buddhistiska munkar som blivit känd för sina anti-muslimska och uppviglande framträdanden. /Foto: Hkun Lat

Podcast: Främlingsfientlighet, nationalism och buddhism i Burma

Podcast, avsnitt 12, Stockholm, 27 augusti 2020

I det här avsnittet talar vi om främlingsfientlighet, antimuslimska strömningar och buddhistisk nationalism i Burma. Från 2012 och framåt, i en tid av stora omdaningar i samhället kort efter att Burma gick från att vara en regelrätt militärdiktatur, växte sig nationalistiska buddhistiska rörelser starka i landet. De mest framträdande var 969 och MaBaTha och den kanske mest kände ledaren var munken U Wirathu, som gjorde flera uppmärksammade framträdanden och uttalanden där han uttryckte starkt antimuslimska åsikter och utmålade rohingyer som ett hot.

Dessa rörelser fick stor spridning i landet och kom även att få en stor påverkan på samhället, bland annat fick de inflytande på politiken inför valet 2015. De spelade även en roll i att underblåsa negativa attityder mot rohingyer och muslimer i Burma. I förlängningen går det att göra kopplingar mellan de här rörelsernas uppviglande extrema budskap och det våld som sedan riktades mot muslimer.

I dagens avsnitt talar vi om de här rörelserna och den påverkan de haft på samhället. Men framförallt försöker vi ta reda på mer om bakgrunden och framväxten av de här strömningarna och går även tillbaka i historien för att lära oss mer. Till vår hjälp har vi talat med två forskare som undersökt ämnet närmre. Camilla Orjuela vid Göteborgs universitet som undersökt framförallt undersökt nationalistiska rörelser på Sri Lanka och ser flera likheter med utvecklingen i Burma, där hon även studerat motkrafter till dessa. Vi har även talat med Niklas Foxeus vid Stockholms universitet som specialiserat sig på nationalistiska buddhistiska munkar och rörelsen MaBaTha i Burma.

I podden hänvisar vi även till den rapport om lokala initiativ och motkrafter till buddhistiska nationalistiska strömningar i Burma som Svenska Burmakommittén tog fram och publicerade i januari 2020. Du hittar rapporten här.

Avsnittet spelades in den 25 juni 2020 och publicerades den 27 augusti 2020. Lyssna i din podcast-spelare eller direkt här på webbsidan.