feminism

“Kvinnorna går i främsta ledet”

Inför internationella kvinnodagen 8 mars har nya demonstrationer utlysts i Burma. Denna gång blandas slagord mot militärjuntan med budskap om kvinnors makt.

Podcast: Feminism i Burma

I detta avsnitt av Svenska Burmakommitténs podcast har vi med oss forskaren Jenny Hedström. Vi pratar om feminism och kvinnorättsrörelsen i Burma.