statskupp

Verksamhetsberättelse 2022

I Svenska Burmakommitténs verksamhetsberättelse för 2022 kan du läsa mer om vårt arbete under året och om utvecklingen i Burma.

AFRY lämnar Burma men kritik kvarstår

AFRY lämnar Burma efter två decennier av kontroversiella projekt i landet. Bolaget har fått stark kritik för att ha samarbetat med juntan.

Kristina Jelmin på Saabs årsstämma

Kristina Jelmin frågade vad Saab gör för att gå till botten med uppgifterna om att delar till deras granatgevär har exporterats till Burma?

FN:s säkerhetsråd måste agera

FN:s säkerhetsråd måste vidta konkreta åtgärder mot Burmas militärjunta. Ekonomiska sanktioner och ett globalt vapenembargo måste införas.

Kristina Jelmin i P1 Morgon

Kristina Jelmin intervjuades i P1 Morgon och kommenterade uppgifterna om att FN stödjer juntans planer på att repatriera rohingyer till Burma