statskupp

Utvecklingen första veckan

Följande artikel ger en överblick över utvecklingen första veckan av statskuppen i Burma i februari 2021.

Kristina Jelmin i TV4:s Nyhetsmorgon

Svenska Burmakommitténs verksamhetschef Kristina Jelmin i TV4:s Nyhetsmorgon om den pågående statskuppen i Burma.