Foto: Sai Han One/Shutterstock.com

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022, Stockholm, 27 maj 2023

I Svenska Burmakommitténs verksamhetsberättelse för 2022 kan du läsa mer om vårt arbete under året och om utvecklingen i Burma. Du hittar verksamhetsberättelsen i sin helhet som PDF här.

Inledning

Sedan statskuppen i februari 2021 har situationen i Burma stadigt försämrats. Den allvarliga försämringen av säkerhetsläget som inleddes omedelbart efter kuppen fortsatte under 2022. Våldet och repressionen ökade och den humanitära krisen i landet förvärrades. 

Juntan fortsatte att begå fruktansvärda övergrepp mot civilbefolkningen och civila mål. Urskillningslösa attacker, tortyr, olagliga gripanden, plundringar, mineringar av stora landområden, tvångsrekrytering till armén och minimal tillgång till hälsovård och skolgång gjorde situationen för miljoner människor i landet ohållbar.

Utrymmet för civilsamhället att verka minskade ytterligare. Människorättsförsvarare, journalister och personer som kritiserade militärjuntan löpte en stor risk att gripas. Många arbetade under radarn medan andra tvingades fly landet landet på grund av förföljelse och hot.

Svenska Burmakommitténs samarbetspartners kunde trots det mycket ansträngda läget fortsätta sin viktiga verksamhet. Dock gjordes stora anpassningar av verksamheten för att säkerställa säkerheten för alla inblandade, inklusive att flytta kontor och personal till hemlig ort. Våra partners arbetade bland annat med att dokumentera människorättskränkningar i Burma, informera omvärlden om vad som skedde i landet och ge råd till de demokratiska institutioner som etablerades som politiska alternativ till militärjuntan.

Vi fortsatte även vårt arbete med att stärka säkerheten för våra partnerorganisationer i landet. Med hjälp av extra resurser från Sida kunde vi även förmedla särskilt akutstöd till utsatta människorättsförsvarare och aktivister.

Burmakommittén arbetade för att uppmärksamma situationen i Burma i Sverige genom både opinionsbildning och påverkansarbete mot politiker och tjänstepersoner. I vårt påverkansarbete tryckte vi bland annat på för att Sveriges regering ska verka för att EU inför tuffare sanktioner mot militärjuntan. Tack vare en hel del medverkan i media, och samverkan med andra organisationer, fick våra budskap stor spridning under året. 

Mot slutet av året meddelade den svenska regeringen att biståndet till Burma skulle minskas kraftigt. Samtidigt aviserades kraftiga neddragningar i stöd till informationsarbete i Sverige. Dessa neddragningar kommer få en stor negativ påverkan på Svenska Burmakommitténs verksamhet under 2023.

Du hittar verksamhetsberättelsen i sin helhet genom den här länken (PDF).