rohingya

Öppet brev till International IDEA

Öppet brev till International IDEA med anledning av kontroversen kring den applikation och databas över politiska kandidater som organisationen varit med och tagit fram.

EU-finansierad applikation riskerar underblåsa diskriminering mot rohingyer

Den 29 september lanserades en applikation som ska hjälpa väljare att fatta mer informerade beslut i höstens parlamentsval i Burma. Men genom att lyfta fram kandidaternas etnicitet och religion riskerar applikationen att bidra till att förstärka redan existerande spänningar mellan grupper i samhället.