sanktioner

Kristina Jelmin på Saabs årsstämma

Kristina Jelmin frågade vad Saab gör för att gå till botten med uppgifterna om att delar till deras granatgevär har exporterats till Burma?