Tatmadaw

Kristina Jelmin intervjuad i Arbetet

Kristina Jelmin intervjuas i tidningen Arbetet om läget i Burma två år efter statskuppen och Sveriges minskade bistånd till landet.

Kristina Jelmin intervjuad i Dagens Nyheter

Kristina Jelmin intervjuas i Dagens Nyheter om situationen i Burma två år efter statskuppen och betonar vikten av stöd till demokratikämpar.