nationalism

Öppet brev till International IDEA

Öppet brev till International IDEA med anledning av kontroversen kring den applikation och databas över politiska kandidater som organisationen varit med och tagit fram.

EU-finansierad applikation riskerar underblåsa diskriminering mot rohingyer

Den 29 september lanserades en applikation som ska hjälpa väljare att fatta mer informerade beslut i höstens parlamentsval i Burma. Men genom att lyfta fram kandidaternas etnicitet och religion riskerar applikationen att bidra till att förstärka redan existerande spänningar mellan grupper i samhället.

Podcast: Främlingsfientlighet, nationalism och buddhism i Burma

I det här avsnittet talar vi om främlingsfientlighet, antimuslimska strömningar och buddhistisk nationalism i Burma. Från 2012 och framåt, i en tid av stora omdaningar i samhället kort efter att Burma gick från att vara en regelrätt militärdiktatur, växte sig nationalistiska buddhistiska rörelser starka i landet.

Tema buddhistisk nationalism: Rapport om motstånd

Buddhistisk nationalism har fått ökad uppmärksamhet inom akademin och i media under de senaste åren. Men mindre uppmärksamhet har ägnats åt initiativ för att motverka rörelsen. Svenska Burmakommittén har, tillsammans med en lokal burmesisk organisation, genomfört ett projekt under 2019 för att undersöka och dokumentera hur lokala grupper i Burma organiserar sig för att motverka buddhistisk nationalism.